Akcje promocyjne związane z gazetką wydawaną na początku każdego miesiąca.